Akce školy

Plán akcí na školní rok 2020 – 2021

Péče o studánku U Zdravé vody
Divadelní představení pro děti
Kurz plavání ve Zdounkách
Drakiáda
Průvod světýlek
Mikulášská nadílka
Výšlap na Cimburk s opékáním Fotografování
Vánoční zvyky v MŠ, Betlém
Konzultace o pokrocích a adaptaci dětí v MŠ – s rodiči
Maškarní ples v KD
Den otevřených dveří v MŠ, výstava k výročí školy 120 let od založení
Odpolední brigáda, opékání na zahradě spolu s rodiči dětí
Vycházka s rodiči ke Koryčanské kapli
Zápis do MŠ
Tvořivé dílny s rodiči – zdobení perníčků, drakiáda
Kulturní vystoupení – Pálení čarodějnic
Kulturní vystoupení – Pohádkový les
Vystoupení – Den matek – program pro maminky
Školní výlet
Zahradní slavnost – Stužkování předškoláků, Den dětí
Návštěva Hipocentra – seznámení s životem koní, ukázka cvičení na koni