Akce školy

Plán akcí na školní rok 2019 – 2020

Péče o studánku U Zdravé vody
Divadelní představení pro děti
Kurz plavání ve Zdounkách
Drakiáda
Průvod světýlek
Mikulášská nadílka
Účast na soutěži „O nejkrásnější vánoční stromeček“ – Floria Kroměříž
Fotografování
Vánoční zvyky v MŠ, Betlém
Konzultace o pokrocích a adaptaci dětí v MŠ – s rodiči
Návštěva dětí v ZŠ – 1. třídě
Maškarní ples v KD
Den otevřených dveří v MŠ
Odpolední brigáda, opékání na zahradě spolu s rodiči dětí
Návštěva Dětského světa v Kroměříži
Projektový den – Canisterapie Dogdancing
Projektový den – První pomoc
Zápis do MŠ
Tvořivé dílny s rodiči
Kulturní vystoupení – Pálení čarodějnic
Kulturní vystoupení – Pohádkový les
Vystoupení – Den matek – program pro maminky
Školní výlet
Zahradní slavnost – Stužkování předškoláků, Den dětí
Návštěva Hipocentra – seznámení s životem koní, ukázka cvičení na koni