Třídy

Žabičky

Od 1.9.2008 je otevřena logopedická třída. Děti zařazené do této třídy potřebují každodenní individuální i kolektivní logopedickou péči.

Naším cílem je rozvíjet kolektivní řečový projev dítěte od nejútlejšího věku pomocí správné metodiky jazykové výchovy jako prostředku prevence poruch řeči a umožnit dítěti, aby byla jeho řeč správně rozvinuta před nástupem do základní školy. Při této specifické péči se budou děti věnovat všem běžným činnostem.

S dětmi s lehčími vadami řeči budeme pracovat v logopedickém kroužku a při své edukační práci budeme využívat nejrůznějších logopedických pomůcek a materiálů. ​

Bc. Michaela Věžníková
Mgr. Petra Kovářová
Třída se zaměřením na logopedickou péči. 

Berušky

V naší třídě upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného pohybu v přírodě, vytváření povědomí o potřebách ji chránit. Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností, samostatnosti a všestrannosti dětí. Naším cílem je rozvoj osobnosti dítěte s respektováním jeho individualit a příprava dětí na vstup do základní školy.
 
Martina Ondrušíková, ředitelka MŠ
Martina Hochmannová

Medvídci

Malí medvídci si hrají, učí se a pracují podle nového TVP „medvědí balónky“. Informace o probíhajících tématech mohou rodiče dětí sledovat v prostorách šatny. Veškeré činnosti podněcují tvořivost dětí, estetické vnímání, vyjadřování a tříbení vkusu.

​Mgr. Gabriela Vrbová
Jana Vrbová
Zaměření na rozvíjení estetického cítění po stránce výtvarné a hudební,  podporování talentu dětí. 

Motýlci

školní rok:  2017-2018
Třídu Motýlků navštěvují děti především mladšího předškolního věku. Režim dne i nabídka činností je těmto dětem maximálně přizpůsobena. Děti si zde především hrají  pod dohledem paní učitelek, které se nenásilnou formou a vlídným empatickým jednáním a chápáním dětí  snaží  usnadnit dětem adaptaci na každodenní pobyt v mateřské škole.
Pavla Hunčová
Monika Orlová
Zaměření na výchovu a vzdělávání dětí mladšího předškolního věku