PROVOZ MŠ KORYČANY

Dle nařízení vlády a MŠMT bude v pondělí 10.5.2021 mateřská škola otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez testování dětí. Martina Ondrušíková ředitelka MŠ

Read more →

Oznámení o otevření MŠ – předškoláci

Vážení rodiče, mateřská škola bude otevřena na základě rozhodnutí vlády a vedení Zlínského kraje dne 12.4.2021 pouze pro děti s povinným předškolním vzděláváním, tedy pro předškoláky. Podmínkou je testování za pomoci rodičů, testy máme připraveny. Testovací místa budou před vstupem do […]

Read more →

Oznámení o pokračování uzavření MŠ

Vážení rodiče, dnes jsme obdrželi do datových schránek oznámení  –  nařízení vlády o pokračování uzavření mateřských škol do 28. 3. 2021. Pokračuje distanční vzdělávání formou úkolů, inspirace a námětů. Martina Ondrušíková

Read more →

Informace

Vážení rodiče,s účinností od 1. 3. 2021 bude mateřská škola dle vládního nařízení uzavřena po dobu tří týdnů. O zahájení provozu budete včas informováni.Děti v povinné školní docházce (předškoláci), budou vzdělávány v souladu se školským zákonem distanční formou. Bližší informace rodiče těchto […]

Read more →

OZNÁMENÍ

V pondělí 1. února bude zase v provozu třída Medvídci i Žabičky. Budeme vyžadovat Čestné prohlášení o ukončení karantény vašeho dítěte. Těšíme se na vás! Martina Ondrušíková ředitelka MŠ

Read more →

Informace – třída Žabičky

Téma na týden: Chřibulka a sněhová vločka V době karantény budou Vaše paní učitelky jednou týdně zasílat prostřednictvím e-mailové adresy tipy na společné aktivity, tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity a podobně. Těšíme se brzy na viděnou!

Read more →

Hygienická opatření proti COVID 19 / z manuálu MŠMT / ke dni 1. 9. 2020

Mateřská škola má povinnost postupovat podle aktuálních nařízení hygienické stanice. Nebude vyžadovat vyplnění čestného prohlášení, nebude všem měřit teploty při příchodu do MŠ. Všichni doprovázející dětí musí mít při vstupu do MŠ roušku….                                                                                                     Číst více… Martina Ondrušíková ředitelka MŠ […]

Read more →