Keramický kroužek

Každý z nás se rodí s touhou a schopností něco vytvářet. Tyto schopnosti však ztrácíme, jak stárneme. Začíná převládat pocit nejistoty.
Malé děti ovšem tvoří se zaujetím, spontánně, jejich cílem není dokonalost
výrobku, ale způsob výtvarného vyjádření, které jim přináší radost.
Keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá rozvíjet jemnou
motoriku, ale také tvůrčí schopnosti, představivost a fantazii. Každý výrobek je nezaměnitelný originál, který nese otisky rukou.

Děti se v kroužku naučí základní způsoby vytváření z hlíny (vyštipování,
modelování z válečků, modelování volnou rukou…). Zároveň se naučí některé pro ně dostupné techniky dekorování včetně glazování.


Kroužek probíhá v mateřské škole od roku 2017 a za tu dobu jsme s dětmi
vytvořily už řadu krásných originálních výrobků. Naší školku jich také pár
zdobí, např. krmítka a pítka pro ptáčky, domeček pro broučky…, ale musím říct, že děti se s výrobky velice těžko loučí, proto si většinu z nich odnášejí domů. 


Martina Hochmannová
učitelka