Pro rodiče

Potvrzení k daňovým účelům o úhradě školkovného v roce 2020 obdržíte u třídních učitelek od 18. 1. 2021. Pečlivě uschovejte, duplikáty nemohou být vystaveny.