Zápis do MŠ v Koryčanech, okres Kroměříž, Pivodova 761


NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 SE USKUTEČNÍ BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Předem děkujeme za upřednostnění bezkontaktního jednání se školou a za pečlivé vyplnění přihlášky a příloh, které usnadní naši vzájemnou komunikaci.


Martina Ondrušíková, ředitelka školy

Žádosti:
 Webové stránky MŠ www.mskorycany.cz ( přihláška k zápisu)
 Osobně vyzvednout v MŠ po telefonické domluvě tel. 602524920 v budově MŠ v Koryčanech ve dnech 12.-30 dubna 2021

Vyplnění žádosti:
 Čitelně, nejlépe strojově
 K žádosti je potřeba doložit kopii rodného listu
 Datum přijetí dítěte do MŠ uveďte: Od 1. 9. 2021,
 Upřednostňujeme celodenní vzdělávání (viz. kritéria)
 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami – je třeba doložit
i doporučení školského poradenského zařízení

Žádost necháte potvrdit pediatrem – potvrzení o očkování dítěte
(netýká se dětí, které budou od září plnit povinné předškolní vzdělávání!)
Podání žádosti:

 1. Bez osobní účasti od 2. 5. do 16. 5. 2021
  Vyplněné a podepsané dokumenty (Žádost, kopii rodného listu,
  děti se speciálními vzdělávacími potřebami kopii doporučení
  školského poradenského zařízení) je možné doručit:

a) do datové schránky školy: e5gkm4m
b) e-mailem: s uznaným elektronickým podpisem (nelze
jen poslat prostý e-mail!) reditel.ms@korycany.cz
c) poštou: MŠ Koryčany, Pivodova 761, 768 05
Koryčany

 1. Vhozením do schránky 10. 5. 2021 od 8,00 – 16,00 hodin
  U vstupu do třídy Berušky vhoďte do schránky žádost o
  přijetí a všechny přílohy v jedné obálce.

Rozhodnutí o přijetí:
REGISTRAČNÍ ČÍSLA s dalšími informacemi vám budou sdělena prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy www.mskorycany.cz a na vstupních dveřích školy.
Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem je 31.05.2021

V kategorii DOKUMENTY najdete přílohy ke stažení:

kritéria pro přijímání dětí do MŠ,

zápis do MŠ,

přihláška ke stravování.