KROUŽEK KERAMIKA

Od měsíce května se bude opět konat každý sudý týden
kroužek keramiky pro přihlášené děti.
V ÚTERÝ: od 15.00 – do 15.30 hod. pro děti z BERUŠEK.
Ve ČTVRTEK: od 15.00 – do 15.30 hod. pro děti
z ŽABIČEK.

Těšíme se!