Jak děti ve školce čarovaly….

„Přičaruji dobré zdraví, nemoc ať bylinky spraví.
Dobře bude nám – a na to ruku dám!
Začaruji všechny stesky, zlé jazyky, z očí blesky.
Kam se podíváš, tam kamarády máš!“

Jak děti ve školce dávno vědí, všechny čarodějnice nebyly jen zlé. Lidé si vážili těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci nebo napravovat zlomeniny. Dobře se také vyznaly v tajích přírody, věděly toho mnoho o působení bylin, kamenů, či hub. Na takové hodné čarodějnice jsme si hrály a v pátek 30. dubna 2021, podle tradice magické filipojakubské noci, se tyto hodné a dobro konající čarodějnice slétly na košťátkách rovnou na zahradu naší školky.


Děti však věděly, že je mezi nimi jedna, která vymýšlí jen samé zlé skutky. Někdy je začaruje, aby se k sobě nechovaly jako správní kamarádi, jindy přičaruje dětem na jazyky ošklivá slovíčka a nabádá je, aby k sobě nebyly zdvořilé. Nedá se ani vypovědět, v čem všem má tahle zlá ježibaba prsty. My jsme se ale s dětmi nedali.


Nejdříve jsme si opekli špekáčky, pak se všechny malé ježibabičky zdokonalovaly v různých disciplínách. Létaly na košťátkách, trefovaly jedovaté pavouky do pece, malovaly pavouky na čarovnou tabuli, procvičovaly ježibabí těla na průlezce se skluzavkou, poznávaly léčivé
bylinky nebo lovily a hledaly ošklivé brouky a pavouky v písku. Na to, aby vše probíhalo dle pravidel, dohlížely jejich starší kolegyně tety Kanimůry.

Všechny malé ježibaby také ochutnaly „otrávená“ jablka. Nebály se a šly do toho s odvahou, znaly přece to správné zaříkání.
Podle lidového zvyku – pálení čarodějnic, pak spálili na ohni i zlou ježibabu a s ní i všechno to zlé, co měla na svědomí. Malé čarodějky i starší tety Kanimůry si pak stouply okolo, čarodějného kotle a každá z nich přičarovala něco hezkého. Malé čarodějnice i čarodějové byly odměněni medailí, ježibabím perníkem z perníkové chaloupky, a nakonec si všechny
zařádily na skákacím hradu.
Jestliže tento den nebyl pravý kouzelnický, pak byl určitě kouzelný! Těšíme se zase příště!


MŠ Koryčany
Bc. Pavla Domanská