PLÁNOVANÉ AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

● Výstava, prezentace výrobků v KD – slavnosti podzimu MěÚ

● Péče o studánku U Zdravé vody

● Divadelní představení pro děti

● Kurz plavání ve Zdounkách

● Drakiáda

● Průvod světýlek

● Mikulášská nadílka

● Výšlap na Cimburk s opékáním

● Fotografování

● Vánoční zvyky v MŠ, Betlém

● Konzultace o pokrocích a adaptaci dětí v MŠ – s rodiči

● Maškarní ples na zahradě

● Odpolední brigáda, opékání na zahradě spolu s rodiči dětí

● Tvořivé dílny s rodiči – zdobení perníčků, Drakiáda

● Vycházka s rodiči na Kozla

● Kulturní vystoupení – Pálení čarodějnic, Pohádkový les

● Zápis do Mš

● Vystoupení – Den matek – program pro maminky

● Školní výlet

● Zahradní slavnost – Stužkování předškoláků, Den dětí

● Návštěva Hipocentra – seznámení s životem koní, ukázka cvičení na koni