Informace MŠMT o uzavření mateřských škol a ošetřovném

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.


Informace o OŠETŘOVNÉM naleznete na stránkách www.cssz.cz

Podle nových pokynů škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Martina Ondrušíková – ředitel